Medlemskap i Norges Dartsforbund

Innmelding i Norges Dartsforbund må skje via en medlemsklubb. Se under menypunktet "Organisasjon" for å finne en klubb i ditt nærmiljø.

 

Kontingentene for 2021 er som følger:

Medlemskontingent innbetales i utgangspunktet via "Min side" på våre websider (tjenesten tilgjenggeliggjøres om kort tid)

 

Kontoinfo bank:  6065.05.08494, NDF v/Monica Dahl Sagmoen, Lønneveien 9 B, 1053 Oslo

Vipps: Gå til "betaling". Søk opp salgssted nr. 509587 eller søk på Norges Dartsforbund

 

Husk å merke betaling med hva denne gjelder uansett om det betales via bank eller Vipps.

 

Fremgangsmåte for innmelding av ny klubb:

Følgende skjema må fylles ut og sendes til medlemsregisteret (medlem@darts.no):