NORGES DARTSFORBUNDS LOVER

Ajour pr. mai 2019

Dokumentene er i pdf-format.

For å lese dem må man ha installert programmet Adobe Acrobat Reader.

Dette kan lastes ned gratis fra http://www.adobe.com

Lovhefte

 

Komplett lovhefte

 

Kapittel 1

Lover for Norges Dartsforbund

Kapittel 2

Spilleregler

Kapittel 3

Statutter for NDFs turneringer

Kapittel 4

Statutter trekning

Kapittel 5

Statutter rankingliste

Kapittel 6

Statutter terminliste

Kapittel 7

Dopingreglement

Kapittel 8

Arbeidsinstrukser

Kapittel 9

Straffebestemmelser

Kapittel 10

NDFs hederstegn

Kapittel 11

NDFs økonomiske retningslinjer

 

Mal for klubblover

 

Mal for kretslover