INNBYDELSER TIL NDFS TURNERINGER

NDF følger regler fra FHI med hensyn til avvikling av turneringer. Vær derfor obs på at oppsatte turneringer kan bli avlyst på kort varsel ved endring av regler fra FHI eller kommunelege.

         
         
         
Salangen og Indregård open 2021 Sjøvegan 19-20 juni 2021 pdf word
Tromsø Open og Tromsø Master 2021 Tromsø 30. juli-2. august 2021 pdf word