DARTSKIVEN

Dartskiven er sirkelformet og delt inn i 20 sektorer som har verdier fra 1 til 20.

Den smale ringen ytterst kalles dobbel og gir poeng lik 2 ganger sektorverdien.

Den smale ringen lenger inn kalles trippel og gir poeng lik 3 ganger sektorverdien.

Den ytre ringen i midten kalles Bull's Ring og gir 25 poeng

Den innerste ringen kalles Bull's Eye og gir 50 poeng. Bull's Eye regnes som dobbel 25.

 

 

 

AVSTANDER

Avstanden fra gulvet til Bull's eye skal være 173 cm.

Avstanden fram til skiven skal være 237 cm.

Ved hjelp av Pythagoras formel for rettvinklede trekanter blir dette en diagonal på 293 cm. fra Bull's Eye til ståstedet.


Figur hentet fra
'The Dart Thrower'