Norges Dartsforbund

 

Reiseoppgjør / Utgiftsrefusjoner

Link til Word-utgave - Link til PDF-utgave

 

 

Navn:

Avreise:

Reiserute:

Hjemkomst:

Reisens formål:

Reisedager:

 

Bilagsnr.:

Type av utgift:

Antall

Sats

Beløp

 

 

 

 

 

_____

Hotell: _______________________________

 

 

_____________

 

 

 

 

 

_____

Diett: ________________________________

_____

_____

_____________

_____

Diett: ________________________________

_____

_____

_____________

_____

Biletter, tog

 

 

_____________

_____

Biletter, fly

 

 

_____________

_____

Kilometergodtgjørelse, bil nr. ___________

_____

_____

_____________

_____

Bompenger: __________________________

 

 

_____________

_____

Drosje:

 

 

_____________

_____

Porto:

 

 

_____________

_____

Telefon:

 

 

_____________

_____

Mobil:

 

 

_____________

_____

Annet: _______________________________

 

 

_____________

_____

Annet: _______________________________

 

 

_____________

_____

Annet: _______________________________

 

 

_____________

_____

Annet: _______________________________

 

 

___________

Totale utgifter:

_____________

Mottatt forskudd:

_____________

Netto, utbetales/innbetales til konto:                                           :                                                          

 

 

Underskift / Approbasjon:

For NDF's kasserer:

 

Konto

Avd.

Beløp

Dato: ________________

_____

_____

_____________

 

_____

_____

_____________

Underskrift: ____________________________________

_____

_____

_____________

 

_____

_____

_____________

Approbert: _____________________________________

_____

_____

_____________

 

_____

_____

_____________