FINNMARK KRETS AV NDF

HAMMERFEST DK

Trond Dagsvold
Vidjeveien 3
9600 Hammerfest

Telefon: 91 91 99 78

Spillested: 

Spilletider:

 

 

KARASJOK DC

Paul Inge Turi

Heargedievvá 14

9730 Karasjok


Telefon: 97 46 02 86

E-mail: paul.inge.turi@porsanger.kommune.no

Spillested: Bivdu Pub og Cafe

Spilletider: Fredager kl. 19:00

Karasjok Dart Club-KDC

KIRKENES DK

Ketil Jakobsen

Wiullsgate 9

9900 Kirkenes

 

Telefon: 90 50 79 46

Wmail: ketil@dcscnb.no

Spillested:  Surf & Turf Restaurant

Spilletider: Torsdager

 

KROA DK

Harry Borissen
Fossnes

9930 Neiden
 

Email: hboris@online.no

Spillested:  Neiden Kroa

Spilletider: Mandager kl. 18:30

 

MISSING BLINK DK

Hallgeir Pedersen

9710 Indre Billefjord
 

Email: hall.geir@live.no

Spillested:  Hestnes, Børselv

Spilletider: Torsdager kl. 18:30

 

ØST FINNMARK DARTTEAM

Jan Peder Harila

Elveveien 4

9990 Båtsfjord
 

Telefon: 95 13 09 33

Email: jpharila@gmail.com

Spillested:  Elva Hotell i Tana

Spilletider: