Klubboverganger Norges Dartsforbund gyldige fra 1. januar 2021

Bekreftelse på overgang må være sendt til medlem@darts.no senest 30. november.
Bekreftelse skal sendes av medlemmet selv, gammel klubb, ny klubb og gammel krets.
Dersom en av disse mangler vil ikke overgangen være godkjent.

Medlem Gammel klubb Ny klubb

Skjema ok

Gebyr ok

 
Vesa Pekkala Strømsø DK The Players DC X X  
Jørgen Leirvik The Playerz DC De Glade Amatører X X  
Cecilie Albertsen King George DC De Glade Amatører X X  
Jørgen Hillestad Arendal DC Namsos DC X X  
Roy Rustad Arendal DC Yorker DC X X  
Lasse Stian Johnsen Smøla DK Fræna DK X X  
Ståle Sterseck King George DC De Glade Amatører X X  
Arnt Ove Andersen Langevåg DC Sunnmøre DK X X  
Elin Aasestrand Eikesdal Langevåg DC Sunnmøre DK X X  
Kjetil Aasestrand Eikesdal Langevåg DC Sunnmøre DK X X  
Marius Øverås Langevåg DC Sunnmøre DK X X  
Hans Einar Figenschou Kirkenes DK Øst Finnmark DT X X  
Oddveig Anette Jensen Kirkenes DK Øst Finnmark DT X X  
Kjell Michael Chruickshank Vaabenø Namsos DC Oslo DT X X  
Piotr Krol Nøtterøy DK Golden Lion DC X X  
           
           
           
           
           
           

Innbetaling av gebyr gjort i nettbank kan ta opp til 2 uker før bilag ankommer medlemsregisteret.
Det markeres for OK når bilag mottas.