Klubboverganger Norges Dartsforbund gyldige fra 1. januar 2020

Medlem Gammel klubb Ny klubb

Skjema ok

Gebyr ok

Elin Aasestrand Eikesdal Kong Oscar DC Langevåg DC X X
Kjetil Aasestrand Eikesdal Kong Oscar DC Langevåg DC X X
Endre Otterlei Fræna DK King George DC X X
Kjetil Edvardsen Strængsprætten DC Tromsø DK X X
Terje Sæther Namsos DK Nidaros DC X X
Egil Runhaug Nidaros DC Heimdal DC X X
Jannicke Røttereng Nidaros DC Heimdal DC X X
Roger Moum Nidaros DC Heimdal DC X X
Terje Bakøy Nidaros DC Heimdal DC X X
Jon Anders Sveum Dokka DK Marvin East DC X X
Freddy Bjore Jørgensen Nøtterøy Tønsberg X X
Lene Victoria Johansen Yorker DK TTA X X
Rahul David The Playerz DC Willhelm Tell's DC X X
Ketil Jakobsen Kirkenes DK Øst Finnmark DT X X
         
         

Innbetaling av gebyr gjort i nettbank kan ta opp til 2 uker før bilag ankommer medlemsregisteret.
Det markeres for OK når bilag mottas.