Klubboverganger Norges Dartsforbund gyldige fra 1. januar 2019

Medlem Gammel klubb Ny klubb

Skjema ok

Gebyr ok

Svein Arvid Nygård Lillehammer DC Kelly's Helter DK X X
Christian Johansen Langevåg DC Smøla DK X X
Ramona Mostad Eriksen Langevåg DC Willhelm Tell's DC X X
Hege Katrine Furuseth Øst Finnmark DT Østfold Stål X X
Anonymisert 1 Øst Finnmark DT Golden Lion DC X X
Stein Myrvoll Hadeland DT Enga Flyers X X
Roy Rustad TTA Arendal DC X X
Steinar Natvik DGA Enga Flyers X X
Kari Malmstrøm Marvin East DC Enga Flyers X X
Lasse Stian Johnsen Molde DK Smøla DK X X
Stein Ivan Gorseth Arendal DC Prommens Piler X X
Trond Vegar Myhrrusten Strømsø DK Enga Flyers X X
Per Willy Knutsen Lofoten DC Strængsprætten DC X X
Tron Martin Müller DGA Enga Flyers X X
Jan Ronny Bjørnstad TTA Enga Flyers X X
Håvard Hansen Sandefjord DK Larvik DC X X

Innbetaling av gebyr gjort i nettbank kan ta opp til 2 uker før bilag ankommer medlemsregisteret.
Det markeres for OK når bilag mottas.