Klubboverganger Norges Dartsforbund gyldige fra 1. januar 2018

Medlem Gammel klubb Ny klubb

Skjema ok

Gebyr ok

Hans Einar Figenschou Kirkenes DK Øst-Finnmark DT X X
Bjørn Sotajærvi Kirkenes DK Øst-Finnmark DT X X
Odd Jacobsen Prommens Piler Arendal DC X X
Kenneth Haldorsen Strand DC Stavanger City DC X X
Knut Harald Sæbø Nøtterøy DC Marvin East X X
Lars Erik Lindgreen OMB Darts The Playerz DC X X
Birgitte Juler Marvin East TTA X X
John Juler Marvin East TTA X X
Stein Ivan Gorseth Prommens Piler Arendal DC X X
Kent Ove Wågenes Kong Oscar DC Bergen DC X X
Geir Ande Gaup Karasjok DK Øst-Finnmark DT X X
Per Gaup Karasjok DK Øst-Finnmark DT X X
Thomas Eiesar Lom DK TTA X X
Ståle Sterseck King George DC Yorker DC X X

Husk at medlemsregisteret må motta melding fra medlemmet selv, gammel klubb, ny klubb og gammel krets før overgang er gyldig.
Kun innsendt skjema eller melding via epost er godkjent. Meldinger på chat, sms e.l. godtas ikke.
Kolonnen for gebyr vil bli oppdatert etter hvert som medlemsregisteret mottar bilag fra banken.
Bokføringsdato på bilaget må være senest 30. november 2017.