Klubboverganger Norges Dartsforbund gyldige fra 1. januar 2017

Medlem Gammel klubb Ny klubb

Skjema ok

Gebyr ok

Inita Bite The Playerz DC De Glade Amatører X X
Anonymisert 1 Public Sotra DC Øst Finnmark DT X X
Christian Hanstad The Three Arrows Strømsø DK X X
Johnny Fjellheim Marvin East Romerike DC The Playerz DC X X
Odd Kenneth Johannessen Victoria DC Stavanger City X X
Bjørn Hage Linna Glaamdal DK Hadeland DT X X
Mari-Ann Sigmundsdatter Fjellås Saga DK Hadeland DT X X
Erik Olsen Strængsprætten DK Kellys Helter DK X X
Reima Perunka Strængsprætten DK Kellys Helter DK X X
Jostein Oldret Victoria DC Nidaros DC X  
Tommy Bjørn Public Sotra DC Kellys Helter DK X X
Holger Dahlstrøm TTA King George DC X X
Marianne Halvorsen Sandefjord DK Larvik DK X X

Husk at medlemsregisteret må motta melding fra medlemmet selv, gammel klubb, ny klubb og gammel krets før overgang er gyldig.
Kun innsendt skjema eller melding via epost er godkjent. Meldinger på chat, sms e.l. godtas ikke.
Kolonnen for gebyr vil bli oppdatert etter hvert som medlemsregisteret mottar bilag fra banken.
Bokføringsdato på bilaget må være senest 30. november 2016.