Klubboverganger Norges Dartsforbund gyldige fra 1. august 2020

Bekreftelse på overgang må være sendt til medlem@darts.no senest 30. juni.
Bekreftelse skal sendes av medlemmet selv, gammel klubb, ny klubb og gammel krets.
Dersom en av disse mangler vil ikke overgangen være godkjent.

Medlem Gammel klubb Ny klubb

Skjema ok

Gebyr ok

 
Tor Andre Kjenner Johansen Østfold stål The Three Arrows X X  
Gunn Kristiansen Østfold stål City DC X X  
Truls Mathisen Østfold stål City DC X X  
Elin Skoglund Yorker DK City DC X X  
Jens Normann Rodal Sælveste Narvik DK Salangen DK X X  
Ketil Magne Sætran Smøla DK Fræna DK X X  
Lars Olav Søraas Nøtterøy DK Tønsberg DK X X  
Harun Klinkenberg Nøtterøy DK Tønsberg DK X X  
Vesa Pekkala Strømsø DK The Players DC X X Overgang gjelder fra 1/1-2021
           
           
           
           
           
           
           

Innbetaling av gebyr gjort i nettbank kan ta opp til 2 uker før bilag ankommer medlemsregisteret.
Det markeres for OK når bilag mottas.