Klubboverganger Norges Dartsforbund gyldige fra 1. august 2019. Frist for innsending av godkjenninger samt betaling av gebyr er 30. juni 2019.

Medlem Gammel klubb Ny klubb Godkjenning gammel klubb ok Godkjenning ny klubb ok

Godkjenning gammel krets ok

Gebyr ok

Overgang godkjent
Viggo Pedersen Lofoten DC Salangen DK X X X X Ja
Anne Grethe Pedersen Lofoten DC Salangen DK X X X X Ja
Ståle Sterseck Yorker DK King George DK X X X X Ja
Stein Håvard Helling Strømsø Yorker X X X X Ja
Ronny Kasin Østfold Stål Strængsprætten X X X X Ja
Willfrid Kasin Østfold Stål Strængsprætten X X X X Ja
Hans Einar Figenschou Øst Finnmark DT Kirkenes DK X X X X Ja
Jonny Pedersen Yorker DK City DK X X X X Ja
Cor Dekker Yorker DK City DK X X X X Ja
Magnar Espelid Yorker DK City DK X X X X Ja
Birgitte Hopaneng Langevåg DC Fræna DK X X X X Ja
Yvonne Brustad Dekker Østfold Stål City DK X X X X Ja
Vidar Søderlind TTA Yorker DK X X X X Ja
Anonymisert 1 Golden Lion DC Karasjok DC X   X X  
Hege Katrine Furuseth Østfold Stål Karasjok DC X X X X Ja
Michael Berg Malangshalvøya Troms DK X X X X Ja
Birgitte Juler TTA Østfold Stål X X X X Ja
John Juler TTA Østfold Stål X X X X Ja
Narve Plassen The Playerz DC Lillehammer DC X X X X Ja
Kjell-Michael Vaabenø Østfold Stål Nidaros DC X X X X Ja
Bjørn Hage Linna Hadeland DT Glaamdal DK X X X X Ja

   

Innbetaling av gebyr gjort i nettbank kan ta opp til 2 uker før bilag ankommer medlemsregisteret.
Betaling kan også gjøres via Vipps. Inne i appen, velg menyvalg "skann". Skann inn QR-koden under.
I menyen for medlemskontingent finner du overgangsgebyr.