Klubboverganger Norges Dartsforbund gyldige fra 1. august 2017

Medlem Gammel klubb Ny klubb

Skjema ok

Gebyr ok

Frank Ulseth Stavanger City DC Dartklubben 3 Sverd X X
Anne Kalseth Enoksen Victoria DC Fryseriet DK X X
Håkon Bjørge Helling Golden Lion DC TTA X X
Robert Wagner Lillehammer DC Arendal DC X X
Odd Kenneth Johannessen Stavanger City DC Ålgård DC X X
Holger Dahlstrøm King George DC The Playerz DC X X

Husk at medlemsregisteret må motta melding fra medlemmet selv, gammel klubb, ny klubb og gammel krets før overgang er gyldig.
Kun innsendt skjema eller melding via epost er godkjent. Meldinger på chat, sms e.l. godtas ikke.
Kolonnen for gebyr vil bli oppdatert etter hvert som medlemsregisteret mottar bilag fra banken.
Bokføringsdato på bilaget må være senest 30. juni 2017.