Klubboverganger Norges Dartsforbund gyldige fra 1. august 2016

Medlem Gammel klubb Ny klubb

Skjema ok

Gebyr ok

Hege Elvevoll Lillehammer DC Kellys Helter DK X X
Anne-Grete Pedersen Harstad DK Lofoten DC X X
Viggo Pedersen Harstad DK Lofoten DC X X
Sven Erik Bø Stavanger City DC Ålgård DC X x
Rune Størseth Victoria DC Willhelm Tells DC X X
Jorma Nieminen Victoria DC Willhelm Tells DC X X
Leif Inge Oen Game On DT The Three Arrows X X
Henrik Tunhøvd 9 Darts DC The Three Arrows X X
Ståle Sterseck Marvin East DC King George DC X X
Catharina Østeng Ålgård DC Stavanger City DC X X
Thor Helmer Johansen Oslo DT Yorker DC X X
Elin Skoglund Yorker DC Larvik DC X X
Bjørnar Johansen Larvik DC Sandefjord DK X X
Birgitte Hopanheng Victoria DC Langevåg DC X X
Anonymisert 1 Victoria DC Public Sotra X X
Geir Alvheim Victoria DC Public Sotra X X
Cynthia Munezero Victoria DC Public Sotra X X
Kim-Remi Andersen Lillehammer DC Public Sotra X X
Anette Ausland Victoria DC Prommens Piler X X
Espen Viddefjell Victoria DC Prommens Piler X X
Mike Heese Victoria DC Søgne DK X X
Lena K. Hansen Game On DT Langevåg DC X X
Runar Gundersen Oslo DT Yorker DC X X
Monica Martinsen Glaamdal DK Hadeland DT X X
Inita Bite The Playerz DC De Glade Amatører X  
Vegar Elvevoll Lillehammer DC Kellys Helter DK X X

Husk at medlemsregisteret må motta melding fra medlemmet selv, gammel klubb, ny klubb og gammel krets før overgang er gyldig.
Kun innsendt skjema eller melding via epost er godkjent. Meldinger på chat, sms e.l. godtas ikke.
Kolonnen for gebyr vil bli oppdatert etter hvert som medlemsregisteret mottar bilag fra banken.
Bokføringsdato på bilaget må være senest 30. juni 2016.