Kretsledermøte 2015 avlyses

24. november sendte forbundsstyret ut en forespørsel til alle kretsledere der vi ba om innspill til saker/temaer til Kretsledermøte i 2015 innen 10. desember 2014.
Da vi ikke har mottatt innspill fra noen av våre kretser, er det besluttet at møtet oppsatt i terminlisten for 2015 ikke vil bli avholdt.

Vi henviser til NDFs lovverk som sier at forbundsstyret skal vurdere nødvendigheten av om møtet skal gjennomføres basert på innspill fra kretsene.

§ 8 KRETSLEDERMØTER

Kretsledermøte avholdes når forbundsstyret vurderer det nødvendig. Styret inviterer kretsene til å fremme saker 8 uker før møtet avholdes. På bakgrunn av forslag til saker vurderer styret om møtet skal gjennomføres. En evt. avlysning skal skje med 4 ukers varsel. Sakspapirer sendes ut 14 dager før møtet. Protokoll føres og distribueres til samtlige kretsledere og styremedlemmer.

I den utstrekning forbundsstyret eller halvparten av kretsstyrene finner det aktuelt, innkalles det forøvrig til kretsledermøter i perioden mellom forbundstingene.

 

På vegne av styret i Norges Dartsforbund

Monica Dahl Sagmoen
Sekretær

29.12.2014