BJØRN SJØLSTAD NY FORBUNDSKAPTEIN

Bjørn Sjølstad i Lillehammer DC er av styret utnevnt som ny Forbundskaptein.

Bjørn er kjent for de fleste i dartmiljøet, og har de senere år fungert som landslagsassistent for forrige kaptein.
Han innehar med dette erfaring og kunnskap om den nye rollen har har sagt ja til å utføre for Norges Dartsforbund.

Vi ønsker Bjørn lykke til som forbundskaptein.

07.04.19

Styret
Norges Dartsforbund