Påmeldte til NM lag 2019
Lagoppsett skal være innsendt/innlevert senest fredag 8. mars kl. 22.

Innlevering enten på skjema i sekretariatet fredag eller på epost til monica@darts.no
Lag som ikke har levert inn lagoppsett innen fristen vil bli strøket.

Sist oppdatert 08.03.19 kl. 14.00

Damer (10 lag)  
 

Mottatt lagoppsett (10)

Larvik DC Ja
Tromsø Ja
WTDC Ja
King George DC Ja
Østfold Stål 1 Ja
Østfold Stål 2 Ja
Østfold Stål 3 Ja
TTA Ja
DGA Ja
Yorker DK Ja

 

Åpen (37 lag)  
 

Mottatt lagoppsett (30)

Nidaros DC Ja
Larvik DC Ja
Tromsø 1 Ja
Tromsø 2 Ja
Bergen DC Ja
Arendal 1 Ja
Arendal 2 Ja
Sandefjord Ja
Lillehammer DC Ja
WTDC Ja
King George DC Ja
Hadeland DT Ja
Østfold Stål 1 Ja
Østfold Stål 2 Ja
Østfold Stål 3 Ja
Østfold Stål 4 Ja
TTA 1 Ja
TTA 2 Ja
Marvin East 1 Ja
Marvin East 2 Ja
Golden Lion DC Ja
DGA Ja
Prommens Piler Ja
Dokka DK Ja
Yorker 1 Ja
Yorker 2 Ja
Harstad DK Ja
Fræna DK Ja
Øst Finnmark DT Ja
Sælveste Narvik DK Ja
Enga Flyers 1 Ja
Enga Flyers 2 Ja
KOOS 1 Ja
KOOS 2 Ja
Smøla 1 Ja
Smøla 2 Ja
Langevåg DC Ja

 

Evt. feil eller mangler må snarest mulig meldes til TU på epostturnering@darts.no