NM Lag 2019

Til info

 

·         Alle klubber skal levere lagoppsett med spillerrekkefølge innen fredag 08.03.19 kl. 22.00 (Oppsettet og rekkefølgen gjelder for alle kamper).
Dette sendes til Monica Dahl Sagmoen på epost monica@darts.no eller leveres fysisk på skjema utlagt i sekretariatet. Sekretariatet vil være åpent fredag frem til innleveringsfristen kl. 22.

Endring i lagoppsettet kan kun skje dersom en påmeldt spiller ikke kan stille og må byttes ut.
Spilleplan for NM lag finner dere i Kapittel 3, §5 Statutter for NDFs turneringer.

·         Lag som ikke har levert inn lagoppsett innen fristen vil bli strøket fra trekningen. Her er det ingen unntak.

 

·         Det blir lagt ut lister på web som viser om laget har levert inn lagoppsett. Link blir publisert på NDFs Facebookside og under nyheter på www.darts.no.
Kun lagnavn legges ut – ikke lagoppsettet. Lagoppsett vil ikke være tilgjengelig for andre klubber før kampstart.

 

·         Trekning med oppsatte spilletider blir publisert så snart alle lag har sendt inn/levert sine oppsett.

 

·         Det vil bli avholdt kapteinsmøte i sekretariatet lørdag morgen kl. 10.00 for gjennomgang av regelverk, oppførsel etc.
Her har alle klubber møteplikt – det vil bli gjort opprop. Kapteinen har ansvar for å formidle informasjon fra møtet til sine lagspillere.

 

·         Det blir ingen registrering lørdag morgen, da denne erstattes med kapteinsmøte.