Innkalling til NDFs 38. ordinære forbundsting


Det innkalles herved til Norges Dartsforbunds 38. ordinære forbundsting

fredag 27. August på Quality Hotel Olavsgaard. Tinget vil finne sted i Olavshallen på hotellet.


Hver klubb kan stille med to delegater på forbundstinget, men har kun en stemme. Hver krets kan møte med en delegat som har stemmerett.
Ledere for lovbestemte eller tingvalgte komiteer og utvalg som har vært i funksjon, samt forbundskapteinen møter også med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.


Vi ber om at de som skal delta på forbundstinget sender påmelding til NDF ved Mona-Lisa Brodin innen 13. August 2021, e-post:
monalisa@darts.no

Forslag og saker som ønskes behandlet på forbundstinget sendes til sekretær

Mona-Lisa Brodin i NDF innen fredag 11. Juni 2021, e-post: monalisa@darts.no


Det er KUN forslag som er innsendt skriftlig som vil bli behandlet
!


Vi ber om at skjema sendt ut på epost benyttes ved innsending av forslag.

Forslag og saker mottatt etter fristens utløp returneres ubehandlet, uansett årsak til forsinkelsen.  Forslag fra i fjor behøves ikke sende på nytt.

NDFs styre vil sende ut fullstendig saksliste med tilhørende dokumenter innen 6. August 2021

 

VEL MØTT TIL FORBUNDSTINGET 2021

 

Roar Ormåsen

President

Norges Dartsforbund