Medlemskap i Norges Dartsforbund

Innmelding i Norges Dartsforbund må skje via en medlemsklubb. Se under menypunktet "Organisasjon" for å finne en klubb i ditt nærmiljø.

Medlemskontingent betales inn til kontonr 6065.05.08494, NDF v/Monica Dahl Sagmoen, Lønneveien 9 B, 1053 Oslo

Kontingentene for 2017 er som følger:

 

Fremgangsmåte for innmelding av ny klubb:

Følgende skjema må fylles ut og sendes til medlemsregisteret (medlem@darts.no):