CRICKET (MICKEY MOUSE)

Cricket er et spill som også benyttes i offisielle konkurranser hovedsaklig i USA.

Det kan spilles med 2 eller flere deltakere.

Poenget med spillet er å treffe sektorene 15 - 20 samt bull 3 ganger. Doble teller som 2 og triple teller som 3 treff. Når en spiller har 3 treff i en sektor (eller bull), kan vedkommende samle poeng ved å treffe dette tallet flere ganger inntil alle motstanderene også har 3 treff. Når alle har 3 treff er det ikke lenger mulig å samle poeng på dette tallet.

Vinneren er den personen som får tre treff i alle sektorene samt bull, og samtidig har mer poeng enn de andre spillerne.

Det finnes mange varianter av dette spillet som også går under navnet Mickey Mouse. Man kan velge å spille med eller uten poeng og også med andre tall. Man kan behandle triple og doble som egne kategorier som også må treffes 3 ganger, og man kan spille tvungen, dvs at tallene må treffes i en bestemt rekkefølge.

 

KILLER (1)

Spillet går kort fortalt ut på å kaste mer enn det spilleren før deg har gjort. Hvis du ikke klarer det, mister du et liv, og når du har mistet 5 (eller 3) liv er du ute.

Vinneren er den som står igjen til slutt når alle andre er ute.

Den spilleren som starter skal normalt kaste over 41 poeng.

 

KILLER (2)

Et annet spill som også kalles Killer går ut på at man skal kaste en pil med den hånden man ikke bruker til vanlig for å 'velge' et tall. Når man har valgt et tall, skal man ha 5 poeng på dette tallet for å bli 'Killer'. En 'Killer' kan så kaste på motstanderenes tall for å redusere deres antall poeng.

En 'Killer' som treffer sitt eget tall vil redusere sin egen score, og mister dermed statusen som 'Killer' inntil man igjen får 5 poeng.

Merk spesielt at hvis du har 4 poeng, og kaster en trippel vil du få tellende et treff opp og to treff ned, slik at du blir stående med 3 poeng.

En spiller som havner på mindre enn 0 poeng er ute av spillet, og vinneren er den som blir igjen til slutt.

Med flere enn 2 personer, kan man innføre en tilleggsregel om at en 'Killer' er nødt til å kaste på den spilleren som har minst poeng. Hvis ikke vil det ofte bli vanskelig å bli ferdig.

 

KLOKKA RUNDT

Man kaster til man treffer sektoren 1, deretter sektoren 2, osv. og til slutt 20 og Bull.

Vinneren er den som blir først ferdig.

 

KLOKKA RUNDT PÅ DOBBEL

Samme som Klokka Rundt, men kun doble teller.

 

HALF-IT

Man har ett kast (dvs. 3 piler) på hvert av følgende tall / felt.

15

16

Dobbel (hvilken som helst)

17

18

Trippel (hvilken som helst)

19

41 (dvs. nøyaktig 41 poeng)

20

Bull

Hvis man treffer, adderes poengsummen for treffene til den poengsummen man har fra før. Hvis man derimot bommer med alle 3 pilene, halveres den poengsummen man har.

Vinneren er den som har mest poeng til slutt.

Det finnes også varianter av dette spillet, med f.eks. andre tall, bestemte doble/triple osv.

 

SHANGHAI

Det kastes ett kast (3 piler) på hver av sektorene fra 1 til 9.

Treff i singlefeltet gir 1 poeng, dobbel gir 2 poeng, mens trippel gir 3 poeng. Hvis man treffer en single, en dobbel og en trippel i samme kast, har man oppnådd 'Shanghai' og får 6 bonuspoeng. Totalt gir derfor et 'Shanghai'-kast 12 poeng (1+2+3+6). Til sammenligning gir tre triple bare 9 poeng.

Vinneren er den som har flest poeng til slutt.

Også her finnes det varianter med andre tall, kun 'Shanghai'-kast tellende osv.

 

ANDRE

Det finnes et utall andre spill som man kan prøve.

Noen er beskrevet på http://www.mostdartgames.com//