RESULTATER KEN RUNE JØRGENSENS MINNETURNERING

Trondheim 30. – 31. august 2014

 

HERRER SINGLE (16 delt.):

1.

Stian Lyngfelt

Nidaros

2.

Jostein Oldret

Nidaros

3-4.

Michael Owesen Nidaros

3-4.

Kjell Michael Vaabenø

Nidaros

5-8.

Jyri Mankinen Skogn

5-8.

Kjetil Kaarstad Nidaros

5-8.

Per Jan Fagermo Namsos

5-8.

Terje Derås Namsos

9-16.

Bjørn Morten Skjærvik Namsos

9-16.

Magne Hakkebo Namsos

9-16.

Kjell Åge Rødli Namsos

9-16.

Kjetil Skjærvik Namsos

9-16.

Roger Bremseth Skogn

9-16.

Svein Jonny Skjemstad Namsos

9-16.

Jan Gunnar Johnsen Skogn

9-16.

Andreas Jonsson Nidaros

 

 

DAMER SINGLE (8 delt.): 

1.

Kristin Aspen

Skogn

2.

Heidi Berdal

Nidaros

3-4.

Trine Johnsen Nidaros

3-4.

Aud Aarvik Namsos

5-8.

Inger-Lise Bromseth Nidaros

5-8.

Siv Mossing Nidaros
5-8. Unni Bakkan Namsos
5-8. Sunniva Antonsen Nidaros

 

DOUBLE: 

1.

   

2.

   

3-4.

   

3-4.