RESULTATER KEN RUNE JØRGENSENS MINNETURNERING

Skogn 31.august – 1.september 2013

 

HERRER SINGLE (21 delt.):

1.

Stian Lyngfelt

Nidaros

2.

Jostein Oldret

Nidaros

3-4.

Stig Gøran Bakken

Namsos

3-4.

Kenneth Bråteng

Namsos

5-8.

Kjell Arild Gravseth

Namsos

5-8.

Torben Skaret

Namsos

5-8.

Per Jan Fagermo

Namsos

5-8.

Esten Tømmerås

Namsos

9-16.

Geir Enoksen

Skogn

9-16.

Magne Hakkebo

Namsos

9-16.

Svein Johnny Skjemstad

Namsos

9-16.

Leif Ammon Länsman

White Russian

9-16.

Jan Gunnar Johnsen

Skogn

9-16.

Tor Egil Fossum

Skogn

9-16.

Kjell Åge Rødli

Namsos

9-16.

Terje Derås

Namsos

 

 

DAMER SINGLE (6 delt.): 

1.

Heidi Berdal

Nidaros

2.

Kristin Aspen

Skogn

3-4.

Unni Bakkan

Namsos

3-4.

Aud Aarvik

Namsos

5-6.

Sunniva Antonsen

Nidaros

5-6.

Rita Dekkerhus

Namsos

 

DOUBLE: 

1.

Kenneth Bråteng / Torben Skaret

Namsos

2.

Magne Hakkebo / Per Jan Fagermo

Namsos

3-4.

Rita Dekkerhus / Aud Aarvik

Namsos

3-4.

Kjell Arild Gravseth / Kjell Åge Rødli

Namsos